Hem

Fågeljakt och hundträning i trivsam miljö

Trystorp egendom förvärvades 2010 av Tandläkare Johan Wiberg med familj. Egendomen omfattar ca 700 ha till största delen bestående av skogsmark och jordbruksmark.

 

En betydande del av markerna består av betesmark, impediment och naturskyddade ekängar m.m. Dessa områden bedömes ha en god potential att utveckla till en god biotop för fältvilt, främst fasan.

 

2012 startades ett projekt med utsättning av fasan som med ganska små förberedelser lyckades förhållandevis bra. Biotopen är i första hand lämpad för rough-shoting över stötande hundar och ett större spanieljaktprov avhölls i oktober. Utöver detta har jakt och hundträning kunna erbjudas för både enskilda och grupper.

 

Under 2015 bildades Trystorps FVK för att utöka och förbättra fågeljakten. Förutom fasaner sätts nu också ut änder.

 

Copyright @ All Rights Reserved